Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:03
-00:38:45
+00:30:09
4444 1126
K20 : 276
155 / 234
-00:23:00
+00:27:41
00:58:00
-00:33:59
+00:26:03
3435 785
K25 : 186
127 / 218
-00:21:42
+00:23:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii