Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:08
-00:40:07
+00:38:15
5384 4392
208 / 256
-00:40:07
+00:30:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii