Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:06:57
-00:39:48
+00:37:28
10042 7058 1
338 / 392
-00:18:12
+00:28:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii