Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:25
-00:29:45
+00:44:05
8117 2707
K20 : 883
386 / 403
-00:16:25
+00:42:58
01:02:46
-00:43:59
+00:33:17
8681 2207
386 / 549
-00:24:43
+00:26:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii