ewa sadowska

UPC Polska
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:59:09
-00:47:36
+00:29:40
7052 1428 5
73 / 120
-00:30:03
+00:26:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii