Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:12
-00:27:47
+00:32:15
4835 1440
K30 : 329
201 / 268
-00:21:56
+00:27:01
01:04:42
-00:42:03
+00:35:13
9352 2587
431 / 549
-00:22:47
+00:27:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii