Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:09:01
-00:37:44
+00:39:32
10554 3305 22
296 / 325
-00:19:16
+00:31:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii