Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:07
-00:36:03
+00:37:47
7293 2207
K20 : 714
171 / 204
-00:13:50
+00:29:32
01:10:08
-00:36:37
+00:40:39
10791 3455
227 / 258
-00:12:01
+00:33:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii