Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:31
-00:42:14
+00:35:02
9281 2541
93 / 120
-00:24:41
+00:31:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii