Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:43
-00:26:34
+00:17:06
1280 1280
9 / 13
-00:04:11
+00:07:46
01:11:29
-00:35:16
+00:42:00
11030 3607
121 / 134
-00:11:03
+00:35:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii