Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:36
-00:40:18
+00:40:38
8121 5464
330 / 348
-00:25:48
+00:33:15
01:02:40
-00:44:05
+00:33:11
8645 6456
436 / 592
-00:22:06
+00:25:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii