Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:50:46
-00:59:08
+00:21:48
2436 2214 8
96 / 345
-00:34:22
+00:16:05
00:48:03
-00:58:42
+00:18:34
1616 1531 5
63 / 461
-00:41:07
+00:09:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii