Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:03:08
-00:43:37
+00:33:39
8804 2279 16
244 / 308
-00:12:33
+00:30:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii