Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:04:09
-00:42:36
+00:34:40
9159 2469 18
388 / 490
-00:36:47
+00:34:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii