Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:06
-00:44:39
+00:32:37
8403 6334
90 / 120
-00:27:06
+00:29:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii