Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:03:34
-00:43:11
+00:34:05
8961 6595 3
35 / 49
-00:15:54
+00:21:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii