Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:25
-00:37:20
+00:39:56
10635 3356
355 / 392
-00:15:44
+00:31:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii