Biegnij Warszawo
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:52
-00:44:53
+00:32:23
8289 2020 2
423 / 592
-00:22:54
+00:24:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii