Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:26
-00:44:36
+00:34:44
6031 1839
K20 : 492
137 / 162
-00:20:22
+00:34:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii