Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:34
-00:39:48
+00:33:13
5818 1603
K20 : 423
90 / 128
-00:17:12
+00:30:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii