Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:29
-00:40:16
+00:37:00
9916 7004
39 / 49
-00:12:59
+00:24:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii