Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:31
-00:41:14
+00:36:02
9614 2743
322 / 392
-00:19:38
+00:27:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii