Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:33
-00:34:42
+00:43:40
5970 1261
127 / 136
-00:13:14
+00:34:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii