Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:52
-00:42:53
+00:34:23
9052 2413
302 / 392
-00:21:17
+00:25:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii