Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:56
-00:43:49
+00:33:27
8737 6499
439 / 592
-00:21:50
+00:25:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii