Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:29
-00:24:30
+00:35:32
5326 1728
K35 : 370
206 / 236
-00:15:02
+00:30:49
01:03:58
-00:45:56
+00:35:00
7032 1999
300 / 380
-00:30:33
+00:27:26
01:04:20
-00:42:25
+00:34:51
9218 2502
404 / 501
-00:24:52
+00:27:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii