Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:39:39
-01:10:15
+00:10:41
135 126
6 / 356
-00:42:31
+00:03:51
00:42:19
-01:04:26
+00:12:50
310 296
12 / 446
-01:04:25
+00:05:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii