Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:37
-00:34:08
+00:43:08
11189 3710
113 / 120
-00:16:35
+00:40:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii