Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:19:20
-00:27:25
+00:49:51
11705 4053 2
119 / 120
-00:09:52
+00:46:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii