Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:45
-00:42:09
+00:38:47
7860 2498
139 / 168
-00:14:04
+00:36:01
01:04:43
-00:42:02
+00:35:14
9360 2592
144 / 183
-00:22:09
+00:32:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii