Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:02:21
-00:29:38
+00:30:24
4495 1255
K30 : 289
29
211 / 311
-00:16:11
+00:25:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii