Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:38
-00:28:32
+00:45:18
8234 2791
K20 : 904
170 / 174
-00:17:32
+00:42:33
01:00:18
-00:49:36
+00:31:20
6068 1466
114 / 168
-00:21:31
+00:28:34
01:02:40
-00:44:05
+00:33:11
8644 2189
135 / 183
-00:24:12
+00:30:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii