Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:28
-00:34:17
+00:42:59
11174 7475
125 / 133
-00:09:38
+00:32:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii