ANNA łęgowik

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:35:32
-00:13:13
+01:06:46
7017 1702 9
259 / 259
+01:00:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii