Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:41
-00:41:04
+00:36:12
9671 6893
98 / 120
-00:23:31
+00:33:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii