Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:16:54
-00:29:51
+00:47:25
11596 7617
385 / 392
-00:08:15
+00:38:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii