Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:59
-00:47:46
+00:29:30
6954 1392
226 / 392
-00:26:10
+00:20:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii