Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:25
-00:37:20
+00:39:56
10634 7279
79 / 94
-00:13:45
+00:27:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii