Michał Jakubczyk

Capital Apartments / Capital Apartments
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:00:09
-00:44:01
+00:29:49
5245 4116
M20 : 1044
1 1
161 / 278
-00:31:43
+00:23:44
00:59:26
-00:47:19
+00:29:57
7212 5706 1 1
256 / 476
-00:37:30
+00:27:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii