Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:45
-00:42:09
+00:38:47
7859 2497
76 / 80
-00:14:18
+00:30:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii