Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:10
-00:33:38
+00:35:16
5473 1672
K30 : 747
212 / 251
-00:22:46
+00:32:37
01:06:44
-00:40:01
+00:37:15
9991 2951
457 / 549
-00:20:45
+00:30:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii