Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:07
-00:39:38
+00:37:38
10090 3018
110 / 134
-00:15:25
+00:31:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii