Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:50
-00:45:55
+00:31:21
7842 1789
263 / 392
-00:24:19
+00:22:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii