Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:44
-00:40:01
+00:37:15
9992 2952
333 / 392
-00:18:25
+00:28:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii