Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:42
-00:40:28
+00:33:22
6212 1602
K20 : 500
110 / 152
-00:15:55
+00:32:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii