Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:50
-00:36:55
+00:40:21
10713 3411
358 / 392
-00:15:19
+00:31:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii