Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:07
-00:37:03
+00:36:47
7093 4994
M20 : 1248
112 / 126
-00:12:23
+00:33:29
00:59:18
-00:50:36
+00:30:20
5709 4417
55 / 91
-00:21:16
+00:21:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii