Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:40
-00:48:22
+00:30:58
5294 1435
K30 : 661
238 / 327
-00:26:06
+00:23:31
00:30:15
-00:30:02
+00:13:38
709 709
35 / 100
-00:14:52
+00:12:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii