Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:38
-00:40:07
+00:37:09
9959 2940
332 / 392
-00:18:31
+00:28:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii