Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:57
-00:44:48
+00:32:28
8336 2042
282 / 392
-00:23:12
+00:23:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii